Completely uninstall Office with the easy fix tool

When you have 2007 2013 , and more , and residuals of old embeded home versions…  your computer can be rather «dirty» .. To get rid of all office aps to start with a clean slate https://support.office.com/en-us/article/uninstall-office-from-a-pc-9dd49b83-264a-477a-8fcc-2fdf5dbf61d8?ui=en-US&rs=en-US&ad=US gives you a nice remove all tool…

And best off all… after removing everything … old 2013 versions, and 5 different skype versions… of course it was strange to not be able to open an email… or not even excel… notepad worked…

Then I just went to my SharePoint.com .. and installer office pro , and in less time than it took me to make a cup of coffe … Evrything was back in place.

The most impressive was outlook… my outlook reads two msky.okbase.com account on exchange .. an old online.no , an old gmail.com  mailboxs.

After install ..  everything Ok… PUUUUhhhhhha

 

 

 

 

Complex cross platform collaboration

 

Office 365 gives us a tremendous tool for collaboration. An organization can share inside organization, and share with external users to their own organization.

But there are some hurdles in doing so. I therefore have created a series of articles covering the aspect of collaboration in such an environment.

  1. Skype or no Skype, first step in any Collaboration often is to share your screen, talk together, one part explaining problems and other party trying to solve issues. However, if you only manage to call… phone… Collaboration is limited.
  2. Collaboration in place, the next hurdle, is the user account to use. An organisational/tenant account with or without licenses, users own email registered with Microsoft: Microsoft account. In total 3 alternatives, each having its pro and cons.
  3. Team room linked to a group, or a classic team site or similar.. This is to a large extend dependent on what you choose in #2.

And What you choose.. Should be based on the competence and needs of the users, and the organisation..

Internal , external license or not ?

Collaboration in place, the next hurdle, is the user account to use. An organisational/tenant account with or without licenses, users own email registered with Microsoft: Microsoft account. In total 3 alternatives, each having its pro and cons.

 

  1. External user e.g. with a Gmail account.

Can edit documents with office web aps, no access to shared calendars or mailboxes in team rooms. Can receive copy of incoming emails to teams.

Usage: Junior partner… occasional user … external user … private user..

Problem: Creating a Microsoft account can be too much … for to many …

 

  1. Internal tenant user without license

As for External user e.g. with a Gmail account. Can edit documents with office web aps, no access to shared calendars or mailboxes in team rooms. BUT without working email… you cant even forward messages to user. Copy of incoming team email not possible.

Usage: Limited , but for permanent read only users it can be used. But sharing direcly with URL, is probably easier.

Only advantage : User receives email , with organisational id and password.

  1. Internal tenant user with license

All advantages, even with smallest license . Edit documents with office web aps, access to shared calendars or mailboxes in team rooms. With working email… you cant forward messages to user. And One drive is working

 

No wrong answer , no right answer. Depends on mix of users , internal to external, if it’s a charity or .org or .com business. Etc etc etc.. As always , need to know what you need .. then its easy to deside.

Skype or no Skype

 The first thing to observe here is that Skype… not necessarily is Skype. Skype exists in two different versions, the old freeware Skype for desktop and Skype for business.

And If you find this to technical : Jump right to the recommendation part…

The Blue “S” on white Background is business version; the white “S” on blue background is the old free Skype.

The Business version give attendees the possibility to share screens, take control over another pc and is a safe and flexible tool to for education and training.

The Skype Desktop app… Is a free internet phone and video. The two versions ARE NOT COMPATIBLE.

In this context I will assume that the chair of the meeting is using a Business version of skype, and it is a requirement that at least ONE participant has a licence for the Business version.

 

The one problem with the business version is that the company owning the PC can have rules for which other domains the Skype user can use, and network limitations.

Also MAC users can be a problem , or … also MAC users can have problems… 😊

Recommendations

First, do not use the SKYPE for desktop application. It is only working with itself, its old and something very different, but sadly looking the same.

The invitation will contain two LINKS, every invitation can be different, but somewhere you should find:

Join Skype Meeting          Try Skype Web App  

 

If you are an experienced Skype for Business user , having the try JOIN THE MEETING. If not use TRY THE SKYPE WEB APP . ( By clicking on their respective links. )

When opening the web app first time it downloads it code, you can trust it ..

 

 

The meeting is opening in a new window , and it looks like this :

 

Just enter any name … like guest .. or sign in if you have a Microsoft account. DO NOT USE YOUR SKYPE DESKTOP APP .

 

Using a MAC ? Procedure the same.

SSL or not , sikker eller ikke

I dag hørte vi at alt som ikke var på SSL ikke var sikkert.

Det måtte bare være HTTPS og ikke HTTP for at du skulle kunne surfe sikkert.

Når en benytter S betyr det at informasjonen er kryptert, at det som sendes fra serveren pakkes inn, og må pakkes ut før du får det  til deg.

Men om du oppgir kredittkort informasjon til https://snuskogrask.info/gotcha  ja se da hjelper S’en deg ikke det bøss.

Du må alltid tenke på hva du sender, til hvem og først når du stoler på mottaker og vet at du sender noe sensitivt… da trenger du S’en.

men… har det noe å si , om en bruker S’en da ? Er det ikke bedre å gjøre det så er en sikker ?  Joda … for ett lite domene som Okbase koster ett domene sertifikat 175 kroner… Og jeg tippet at det på verdensbasis går med strøm for å kryptere/dekryptere til å tenne alle jule lys i hele Norge… minst.  Men jeg har bestilt og det kommer sertifikat på plass. Men egentlig… Er sikkerhetshysteri den største svindelen ?

 

Dokumenter, filer,styrende dokumenter, underlag og løsark…

Hva er de mest vanlige frustrasjonspunktene for meg, når jeg kommer inn i en delvis etablert SharePoint løsning ?

At ingen tar hensyn til INNHOLDET de lagrer når de lagrer.

Det er snørr og bart som gjelder.

Så treffer jeg mange som sier «SharePoint har vi prøvd. det var ikke noe for oss, for vi har så spesielle dokumenter or arbeidsprosesser rundt det»

Det som det da viser seg er ofte at de har prøvd ett standard dokumentbibliotek , i ett standard team rom.

Denne mangel på planlegging nedenfra , fra innholdet , og opp , gjør også det veldig vanskelig å bygge fornuftige søk og overbygninger på det hele.

Men hvorfor er det så få som kommer i havn med dette ? Jeg tror det perfekte blir bestes fiende. En klarer ikke å definere en overordnet innholdstype , for styrende dokumenter, fordi det er for mange meninger og for store variasjoner i selskapet på hvordan den ideelt sett skulle ha sett ut. Men start da enkelt ! Styrende dokument, arver alt fra dokument, men har for eksempel 3 felt ekstra : Dokument eier, og revisjonsperiode i dager. Så er det jo kjekt å ha metadata for prosess, kunde og ja jeg vet ikke hva, men da blir det for vanskelig. La det komme fra kontekst til å begynne med … dvs ligger de som et styrende dokument på HR siten, så er det vell for HR prosessen.

Så må en ta standpunkt til hvordan dokumentet skal se ut, og hvordan en navigerer …

Det må taes en ordentlig analyse på hvem som har behov for å lese hva og hvordan. Typisk har en de industrielle kundene, hvor en har 10% av de ansatte med pc’er og resten er avhengige av papir, og eller felles skjermer.

Eller på den andre siden selskaper som i utgangspunktet er informasjons selskaper og hvor alle deler informasjon på nett.

Den siste typen selskaper er enkle… om en bare får alle til å bli enige om å bruke standard SharePoint. Hvert dokument har sine metadata i liste delen av dokument biblioteket, og en bruker standard godkjenning.

For de som er avhengige av metadata på papirform, er det verre. Helt frem til versjon x er godkjent , er jo metadata i dokumentet lik (x-1).nn .

Derfor ser en ofte at det kjøpes store … og dyre … og kompliserte løsninger som faker en ekstra godkjenning etter å ha skrevet inn metadata. Dette kan løses mye enklere . I SharePoint lager en ett felt som heter neste hoved versjon, og som settes lik neste hoved versjons nr. Det betur at når en redigerer ett dokument i versjon 6.52 , vil hoved versjon (neste ) i det dokumentet stå som 7 . når da dokumentet publiseres , og godkjennes , blir alt ok.

Så sier mange …. det blir feil for oss , for da ser jo alle feil nr. Men nei, sett biblioteket opp slik at bare den som redigerer , og den som godkjenner ser kladder.

Ofte klager folk på at de både må publisere hoved versjon og godkjenne. Og kvalitetssjefene klager over at ingen følger standard for KS dokumenter.

Viktig her å forstå : FAGANSVALIG publiserer en ny versjon , når fag del er oppdatert. Denne fagansvarlig se, men fagansvarlig skal ikke godkjenne, det skal KS sjef. MINIMUM er 2 nivå. Da kan en oppnå kvalitet på INNHOLD/FAG og på FORM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDPR nå på lovdata.

HTML format lett å lese , lett å søke.

GDPR nå på lovdata.

Lurer du på noe om GDPR ? Må du sende alle spørsmål om de godkjenner at du lagrer informasjon? Finnes det flere måter å gjøre dette lovlig ? Har ferske kurs og erfaring med dette…

Test and try , before you buy .

Jeg kan tilby test siter for både Office 365 , og for WordPress løsninger.

Disse er GRATIS, men du får kun teste i en begrenset periode.

Ønsker du å prøve , får du din egen SharePoint site, og din egen WordPress løsning. Så kan du invitere kollegaer til å se , intra og extra nett , og du kan velge om WordPress skal være lukket eller åpen i test perioden.

Normalt vil test perioden være 2-4 uker. Ønsker du å gå videre , assisterer jeg for en hyggelig pris.

http://okbase.com/wordpress_enfold/ Er min egen klon av innholdet i denne WordPress løsningen. Det er tungt å se hvordan løsningene blir før de får innhold, derfor er min anbefaling å først legge innhold i en standard løsning, så flytte innhold til test område , og se hva som passer en selv og innholdet best. HUSK : den mest vanlige klient i dag er mobil telefon, test derfor både mot pc og mobil.

 

 

Hvorfor Office 365

Office 365 gir en det beste av applikasjoner og SharePoint og OneDrive. Frem til april 2018 var ulisensierte brukere ett problem, men ikke lenger nå.

En trenger EN lisensiert bruker , for å gi en hel organisasjon tilgang.

Ulisensierte brukere kan være ADMIN , kan være eier. Det en ulisensiert bruker IKKE får , er tilgang til alle office applikasjoner, men om en har word/excdel etc i lokale versjoner , fungerer dette fint. Det å ha en egen intern SharePoint løsning, som ett treningsområde for egne konsulenter, det å kunne sette opp profesjonell fildeling og godkjenning i prosjekter etc etc , er gull værdt. Og det trenger bare å koste noen hundre kroner pr. måned , og da får en 1TB med sky . Jeg har valgt å beholde ROOT av mine løsninger på http://okbase.com  (med Alias www.okbase.com)

Min Office 365 løsnings SharePoint blir da https://okbase.sharepoint.com

Merk hvordan navnet da blir gjennomgående.

Med WordPress som internett og Office som intranett og kundenett, kan en være opp på dager , og med faste  kostnader på under 500 i måned.

 

Hvor fort kan en komme i gang med WordPress, og hvor mye koster det?

 

Sette opp domene, mailadresser som matcher , og en blogg eller utvidet visittkort for en mindre bedrift. DET TRENGER IKKE TA MER ENN NOEN TIMER.

Det viktigste med WordPress, er at om du får noen til å skru , slik at det blir AKKURAT som du vil ha det, har du samtidig låst deg selv for all fremtid til en «skruer» . Det verste er også at du ikke har noen garanti for at hva som er blitt gjort, vil virke med neste versjon av selve WordPress. Og da har du trøbbel.

Så ta kloke valg, hold deg til standard, og på sikt få en meget billig løsning. Domener på https://www.nordichosting.com/hosting/webhotell/ koster fra 500 til 1200 kroner … PR ÅR å sette opp.

Da får du også email, med mere som du selv styrer.

For å få en fungerende hjemmeside, kan det gå med 3-6 timer opplæring og konfigurasjon.