Hvorfor Office 365

Office 365 gir en det beste av applikasjoner og SharePoint og OneDrive. Frem til april 2018 var ulisensierte brukere ett problem, men ikke lenger nå.

En trenger EN lisensiert bruker , for å gi en hel organisasjon tilgang.

Ulisensierte brukere kan være ADMIN , kan være eier. Det en ulisensiert bruker IKKE får , er tilgang til alle office applikasjoner, men om en har word/excdel etc i lokale versjoner , fungerer dette fint. Det å ha en egen intern SharePoint løsning, som ett treningsområde for egne konsulenter, det å kunne sette opp profesjonell fildeling og godkjenning i prosjekter etc etc , er gull værdt. Og det trenger bare å koste noen hundre kroner pr. måned , og da får en 1TB med sky . Jeg har valgt å beholde ROOT av mine løsninger på http://okbase.com  (med Alias www.okbase.com)

Min Office 365 løsnings SharePoint blir da https://okbase.sharepoint.com

Merk hvordan navnet da blir gjennomgående.

Med WordPress som internett og Office som intranett og kundenett, kan en være opp på dager , og med faste  kostnader på under 500 i måned.