Kontakt info

Mail:   info-rx@okbase.com

Tlf: +047 97 05 05 21

Reistads OkBase
Lunderingen 28
3941 Porsgrunn

Foretaksnr:   921 022 646

All fakturering vil gå via:   https://www.coolcompany.com

Cool Company Norge AS
Postboks 1964, Vika
0125 Oslo, Norway

Foretaksnr: 915 326 099