Excel metadata, og SharePoint

I bibliotek med godkjenning og styrende dokumenter , er word som hånd i hanske med SharePoint. Fra Quick Parts setter en inn dokument informasjon i headers så lett som bare det. At en må benytte flow eller workflow for å beregne neste hovedversjon i kladder , er en annen sak.

Men EXCEL… I GAAMLE dager benyttet en bare en liten MACRO, og litt vsb kode og det var lett som en plett det også… Men nå skammer Microsoft seg så mye over alle blemmer med vsb og macro virus, at en nesten ikke får skrudd på developer…

 

Men svaret er enkelt, bruk word som en mappe for EXCEL.  Da får en det beste av alle verktøy.. Svaret ligger under INSERT TABLE .

Her har en nå EXCEL SHEET , og ja før hadde en insert object, show as icon , embed etc etc , men denne , den er enklere !!

Det betyr at det er lett å lage tabeller som beregner ting… INNE I WORD , og som da har styrning som word dokumentet.

Det er ikke bare ett sheet som settes inn, en kan ha flere sheets , en kan ha menyer , og det hele…..Savner en toolbar p excel arket er det bare å velge tabellen , og høyreklikke , og velge WORKSHET OBJECT , da får en open in excel, og kan jobbe som en bare vil.

Selvsagt ikke den helt store oppdagelsen…. men … en omgår da problemer med å se dokument metadata for excel arket, men å se dokument metadata I excel, se det er fortsatt uløst …