Announcing Microsoft Support and Recovery Assistant for Office 365

https://www.testconnectivity.microsoft.com/?testid=o365lyncdns

Good news : «Support and Recovery Assistant is a new tool that helps users troubleshoot and fix issues with various Office 365 apps and services. The app diagnoses common Outlook issues like account setup, connectivity issues, password issues, or Outlook stops responding or crashes. To identify the root cause of these issues, the app runs checks such as:

  • Checks licenses
  • Verifying users’ credentials and that Office 365 servers are reachable
  • Checks for updates to Outlook clients
  • Checks authentication
  • Network checks
  • Protocol checks»

Kjør testen, og når den sier at den ikke finner eg _sipfederationtls._tcp.msky.okbase.com  kopier det inn i din lokale DNS . Svinaktig vanskelig å få det der helt rett første gang

Tar også tid fra en gjør endring i DNS , til den er ute … så dette krever tålmodighet. Gå gjerne i ett DOS prompt ..

Microsoft Windows [Version 10.0.17134.471]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\thoma_000>nslookup
Default Server:  UnKnown
Address:  192.168.0.1

> set type=al <enter>
unknown query type: al

Okbase.com <enter>

okbase.com      nameserver = ns1.cpanel.guru
okbase.com      nameserver = ns2.cpanel.guru

> sip.msky.okbase.com <enter>
Server:  UnKnown
Address:  192.168.0.1

ja etc etc …

Det er fed som i federation … ikke feed som feed me..

Det er LYNC ikke LYNCH…

Hvor er den kunstige inteligensen , når en trenger den…

 

Men ok… sånn går no dagane…